Beschrijving

Op de Hoge Venen zijn heidevelden te vinden op drogere delen en moerasvenen waar slechte waterafvoer is. De venen komen meer voor in de noordelijke en hoger gelegen delen. Het klimaat is vochtig en koud en bodem en landschapformaties dragen allen bij tot een zeer unieke flora en fauna.

De weersomstandigheden op de Hoge Venen worden veroorzaakt door een westelijke stroming komend van de Atlantische Oceaan die koele en verzadigde lucht aanvoert. Stijging van deze verzadigde lucht bij het hoogplateau resulteert in hoge jaarlijkse neerslag (meer dan 1400 mm per jaar). Een rotsige bodem met een hoog kleigehalte leidt tot lage permeabiliteit en infiltratie van water in de grond. Water blijft staan in kommen en andere verdiepingen waar over eons door ophoping van dood plantmateriaal en anaerobe omstandigheden, dikke pakketten veen zijn ontstaan.

 

Contactgegevens

De Hoge Venen

  • Baraque Michel, Belgium

Terug