Beschrijving

Heggen spelen een belangrijke rol in het micro-klimaat,  in het bijzonder als beschutting tegen de wind alsmede als zonnewering die beiden uitdroging van de bodem moduleren. Ook zijn heggen van belang in waterregulatie en bodembescherming, door het minimaliseren van bodemerosie van afspoelend regenwater.  Heghabitat speelt een belangrijke rol in het behoud van evenwicht in de natuur. De milieuwaarde van heggen wordt bepaald door de lengte van een heg, onderlinge verbondheid en dichtheid in het landschap. Heggen functioneren als ecologische transportwegen voor de fauna en flora in een landschap. Een ideale heg bestaat uit drie lagen: een bomenlaag, met daaronder struiken die als een soort mantel functioneren en grassen en kruiden als bodembedekking. Elke laag heeft specifieke ecologische aanpassingen wat betreft aanwas, vestiging and groei.

Contactgegevens

Heggen

  • Jalhay, Belgique

Terug