Beschrijving

De eerste kerk van Jalhay werd gebouwd in 1514. Het gebouw werd in 1835 door brand verwoest. Alleen de stenen toren weerstond de ramp. In 1840 werd een nieuwe en veel grotere kerk gebouwd. De bijzonderheid aan deze kerk is de beroemde gedraaide torenspits. Dit soort toren is zeer bijzonder en er zijn nog enkele exemplaren in Europa. De wonderbaarlijke gedraaide toren zou  beter de wind breken.

Aan de buitenkant van de kerk zijn grafstenen  in de muren van de kerk ingemetseld, die oude wapens uit de 16de en 17de eeuw dragen; dit zijn de overblijfselen van het voormalige kerkhof. De kerk is opgenomen als erfgoed van Wallonië. (monumentaal en architecturaal)

Contactgegevens

De kerk St. Michel

  • Jalhay, Belgique

Terug