Het huis van de Vicaris (The Vicarage House) 

Dit eenvoudige en charmante huis uit bakstenen, daterend uit de 19e eeuw, huisvest nu het VVV-kantoor van Jalhay-Sart en was voorheen het huis van de vicaris.  Het werd gebouwd op de ruïne van de oude markthal (voorheen het gemeentehuis) waar gedurende 1641 de bijeenkomsten van boeren werden gehouden en waar het hof van justitie zitting hield.  Aan de oostgevel van het huis, in een aanbouw, bevindt zich de weegschaal van de gemeente waar men vroeger het vee woog.

La Maison Vicariale

Cette maison en briques date du 19e siècle.

Maison du vicaire de la paroisse, elle fut construite sur les ruines de l’ancienne halle (maison communale) qui, depuis 1641, accueillait les assemblées de manants et la Cour de Justice.

La halle fut détruite par l’incendie de 1825 qui anéantit également les archives communales.

Lors de la restauration, on découvrit un trou bien aménagé et bien caché, obstrué par une plaque d’ardoise que l’on faisait pivoter pour l’ouvrir et qui servait de petite prison.